Avem un Consiliu al Tinerilor Instituționalizați

Marți, 28 iunie 2016, de la ora 11:00, la Fundația Filantropică METROPOLIS, a avut loc unul dintre cele mai inedite evenimente ale acestui an: lansarea oficială a Asociației Consiliul Tinerilor Instituționalizați.

Consiliul Tinerilor Instituționalizați s-a înființat în baza proiectului Eu, Tu, El și Ea – Noi ne reprezentăm!, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și sponsorizat de Raiffeisen Bank.

Scopul principal al Consiliului Tinerilor Instituționalizați este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor instituționalizați aflați în prezent sau nu (post-instituționalizați) în sistemul de protecție specială, pentru creșterea participării active a acestora la viaţa comunităților în care activează, precum şi pentru a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional.

La evenimentul de lansare au participat: domnul Valeriu NICOLAE, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România, doamna Gabriela COMAN, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului din România, reprezentanți ai Fondului pentru Inovare Civică, sponsorul proiectului, reprezentanți ai presei locale și naționale, reprezentanți ai unor Direcții Generale de Asistență Socială pentru Protecția Copilului din țară, echipa Asociației Desenăm Viitorul Tău, echipa Asociației Junii, reprezentanți ai unor organizații, organizații al căror scop este protejarea tinerilor instituționalizați, peste 25 de tineri (post)instituționalizați veniți din țară, reprezentanți ai Consiliului Tinerilor Instituționalizați la nivel local, coordonatori ai unor centre de plasament din țară, cadre didactice ale unor centre din țară, copii și tineri (post)instituționalizați din București și din țară.

Evenimentul a fost prezidat de jurnalistul Tudor Mușat, susținător al proiectelor cu impact social, care i-a invitat pe scenă pe Vișinel BĂLAN, inițiatorul proiectului Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Vișinel a prezentat o parte din motivația sa, a prezentat părțile reale a drumului său prin cele peste 140 de centre de plasament din ultimele luni, le-a vorbit celor prezenți despre proiectul Eșecul post-instituționalizare, un proiect care vorbește despre traumele tinerilor aflați într-un astfel de sistem. De altfel, domnul secretar de stat Valeriu Nicolae a salutat inițiativa și i-a asigurat pe cei prezenți că se vor bucura de sprijinul domniei sale în proiectele pe care Consiliul le va iniția.

În partea a II-a a evenimentului inedit a luat cuvântul și doamna Raluca Teodor (din partea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile), reprezentanta sponsorului oficial, în speță Fondul pentru Inovare Civică, urmată de doamna Gabriela COMAN, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului din România, care a prezentat câteva dintre soluțiile pe care le-a găsit și proiectele pe care le are A.N.P.D.C.A.-ul în raport cu situația actuală a sistemului de protecție specială a copilului. Doamna Coman a salutat inițiativa și a promis că, alături de echipa domniei sale, va lua măsuri pentru îmbunătățirea sistemului și va colabora intens cu tinerii Consiliului Tinerilor Instituționalizați din România.

În cea de-a III-a parte a ineditului eveniment jurnalistul Tudor Mușat l-a prezentat pe Ionuț Nicolae, președintele numit al Consiliului Tinerilor Instituționalizați. Ionuț a prezentat proiectul pe care tinerii l-au numit Manifest, un document în care sunt prezentate actualele încălcări legislative ale unei părți din personalul angajat în centrele de plasament, dar și a unor reprezentanți din D.G.A.S.P.C.-urile din România. De altfel, pentru a justifica necesitatea înființării unui astfel de consiliu, Ionuț, prin vocea Consiliului Director al Consiliului Tinerilor Instituționalizați și al tinerilor (post)instituționalizați din România, a marcat câteva puncte sensibile pe care tinerii le-au regăsit:

cazul centrului de plasament „Sfânta Maria” din sectorul 1 al capitalei: copiii sunt bătuți și sedați de către unii dintre angajații centrului, angajați care furau și comercializau bunurile tinerelor din centru. Capetele de acuzare sunt delapidare și abuz în serviciu;

cazul celor 12 copii instituționalizați în cadrul Centrului de Plasament Dacia, comuna Jibert, județul Brașov, copii cărora li se administrează tratament medicamentos psihiatric (fără ca aceștia să aibă nevoie);

proiectul Tribunalul pentru minori și familie înființat în 2004, abandonat în 2016, din lipsă de fonduri, în contextul în care Guvernul României s-a angajat în fața forurilor internaționale că va susține proiectul, timp în care Tribunalul a reușit să soluționeze peste 8.000 de cazuri de violență în familie și în instituțiile de protecție specială;

abuzul unor conduceri din cadrul D.G.A.S.P.C.-urilor din România privind încetarea măsurii de protecție a unor tineri instituționalizați pe motiv, spre exemplu, de „rebeliune”, fără să țină cont de art. 55 din Legea 272/2004, cu modificările și completările ulterioare, alin. (1) Copilul beneficiază de protecția specială prevăzută de prezenta lege până la dobândirea capacității depline de exercițiu, respectiv alin. (3) Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exercițiu și a beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. Acest drept se pierde în cazul în care face dovada că tânărului i s-au oferit un loc de muncă și/sau locuință cel puțin de două ori, iar acesta l-a refuzat ori le-a pierdut pe motive imputabile lui;

inexistența unei platforme de incluziune socială a tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială;

inexistența unui program de post-instituționalizare a tinerilor proveniți dintr-un astfel de sistem;
inexistența unei platforme de monitorizare (în contextul în care există art. 111, cap. VII, secțiunea I din Legea nr. 272/2004, cu actualizările și completările ulterioare – Monitorizarea respectării principiilor și drepturilor stabilite de prezenta lege și de Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum și coordonarea și controlul activității de protecție și promovare a drepturilor copilului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice);

încălcarea flagrantă a drepturilor fundamentale ale copiilor din unele centrele de plasament din România (și enumerăm doar câteva: violență, abuz sexual, abuz emoțional, șantaj etc.). Aici invocăm încălcarea art. 19 din Convenția cu privire la drepturile copilului, conveție adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 29 noiembrie 1989, intrată în vigoare la 2 septembrie 1990, ratificată în România prin legea nr. 18/1990, publicată în Monitorul Oficial (M. O.) al României, partea I, nr. 109 din 28 septembrie 1990 și republicată în M. O., partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001 – „Statele părți vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale și educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijență, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuzul sexual, în timpul cât se află în îngrijirea părinților sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanților legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredințat.”.

inexistența unei platforme de monitorizare și aplicare a normelor legislative naționale și internaționale cu privire la copiii și tinerii cu grade de handicap, iar aici cităm din Raportul privind eșecul post-instituționalizare, întocmit de președintele Asociației Desenăm Viitorul Tău și inițiatorul proiectului Consiliul Tinerilor Instituționalizați, Vișinel Bălan: „România încă punctează slab la calitatea serviciilor (o analiză recentă arată că 80% din centrele pentru copii cu dizabilități nu îndeplineau standardele specifice)” (p. 12).

Un punct important în dezbaterea publică a Manifestului tinerilor (post)instituționalizați a fost prezentarea soluțiilor copiilor și tinerilor cu privire la carențele din sistemul de protecției specială:

Crearea unei platforme de monitorizare din partea ministerului de resort;
Crearea unui program de incluziune socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială;
Înființarea unei structuri în cadrul ministerului de resort sau a unui departament în cadrul A.N.P.D.C.A.-ului, care să ajute la crearea unei noi legislații, unde Asociația Consiliul Tinerilor Instituționalizați să fie parte la discuțiile privind modificările legislative;
Crearea de filiale locale ale Consiliului Tinerilor Instituționalizați, filiale ce au menirea să informeze tinerii cu privire la drepturile și îndatoriile lor;

Înființarea unui departament la nivelul fiecărui județ, departament specializat în domeniul psihologiei copilului și care să ofere cursuri de perfecționare a cadrelor didactice;

Programe de adaptare socială care să-i ajute pe tinerii post-instituționalizați să nu simtă șocul post-instituționalizării atât de puternic. Este un șoc psihic foarte periculos, iar mulți dintre acești ajung chiar la suicid.
Înființarea unui departament la nivelul ministerului de resort care să creeze, să supervizeze și să implementeze proiecte europene în domeniul protecției sociale.

Dezvoltarea unor programe socio-profesionale în cadrul fiecărei instituții de protecție a copilului, programe care să-l ajute pe tânăr să deprindă aptitudini care să-i confere încrederea de sine;
Facilitarea accesului organizațiilor non-guvernamentale în cadrul centrelor de plasament – bineînțeles, conform reglementărilor naționale și internaționale în vigoare;

Georgiana Ene, vicepreședintele Consiliului Tinerilor Instituționalizați, a prezentat partea bună a sistemului, i-a încurajat pe copii să meargă la școală și le-a vorbit despre experiența sa în sistemul de protecție specială.

Vrem să menționăm faptul că, doamna Gabriela COMAN, președintele A.N.P.D.C.A., a răspuns tuturor acestor propuneri venite din partea Consiliului Director al Consiliului Tinerilor Instituționalizați privind îmbunătățirea sistemului și i-a asigurat de toată bunăvoința instituției și de colaborare în vederea implementării unor astfel de programe pentru a reduce din discrepanța între partea scriptică a sistemului și partea reală a acestuia.

În ultima partea a evenimentului tinerii au putut adresa întrebări atât reprezentanților instituțiilor prezente, cât și conducerii consiliului. De altfel, au fost prezentate câteva cazuri de abuz, cazuri prezentate chiar de tinerii prezenți în sala evenimentului.

Consiliu Tinerilor Instituționalizați dorește să mulțumească Fundației Filantropice Metropolis din București, gazda evenimentului, jurnalistului Tudor Mușat, tuturor sponsorilor – Maximilian Machedon, Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile, AQUA Carpatica, Inspire Marketing, Asociația Junii, Asociatia Life Education For All, Federeii – Asociația Adulților din Casele de Copii –, colaboratorilor, tuturor instituțiilor prezente, tuturor reprezentanților de la nivel local și județean, tuturor membrilor consiliului și tuturor copiilor și tinerilor prezenți la eveniment.